slovak_flag VIRTUÁLNY SPRIEVODCA, občianske združenie
english_flag VIRTUALGUIDE, Civic Association
Vitajte na stránkach Virtuálneho sprievodcu !
  • Ste primátor, starosta, prednosta, pracovník oddelenia regionálneho rozvoja, pracujete pre samosprávu či verejný sektor?
  • Ste riadiaci pracovník v organizácii, ktorá sa venuje rozvoju a ochrane prírodného, historického či kultúrneho dedičstva?
  • Ste predstaviteľ cirkvi alebo náboženskej organizácie?
  • Ste predstaviteľ mimovládnej neziskovej organizácie alebo organizácie verejnoprospešného charakteru?
  • Ste riadiaci pracovník vo vzdelávacej inštitúcii?
Vedzte, že ste na správnom mieste... Pracujeme pre Vás!
 
Občianske združenie Virtuálny sprievodca je zamerané eurocasinofun.sk na podporu propagácie nekomerčného sektora (resp. nekomerčných aktivít) tvorbou kvalitných multimediálnych prezentácií s vysokou informačnou hodnotou a možnosťou vlastnej finančnej podpory na ich tvorbu.
Možný zisk občianskeho združenia je použitý na podporu propagácie Slovenska, iných nekomerčných organizácií a aktivít.
  Flash Player download
java download
Get Quicktime
Partnerské stránky:
kubina.sk

Navštívte náš nový portál:
panoramy.sme.sk