slovak_flag VIRTUÁLNY SPRIEVODCA, občianske združenie
english_flag VIRTUALGUIDE, Civic Association
Keďže nápadov je mnoho ale prostriedkov a ľudských zdrojov na ich realizáciu nie je nikdy dosť, privítali by sme pomoc hlavne v týchto oblastiach:
Aktuálne hľadáme sponzorov na ...
  • spolufinancovanie konkrétnych projektov alebo prezentácií pre nekomerčný sektor
  • financovanie techniky (výpočtová, foto, video a ozvučovacia technika)
  • prefinancovanie existujúcich a financovanie ďalších panorám a virtuálnych prehliadok zo Slovenska, umiestnených na portáli PANORAMY.SME.SK výmenou za zviditeľnenie na tomto portáli http://panoramy.sme.sk/?i=3
  • iné formy, podľa Vašej vlastnej iniciatívy...


Flash Player download
java download
Get Quicktime
Partnerské stránky:
kubina.sk

Navštívte náš nový portál:
panoramy.sme.sk